Selasa, 27 April 2010

JAYA TEHNIKM PARABOLA

PAKET ANTENA RX Rp 100.000;
PAKET ANTENA UX Rp250.000;
PAKET ANTENA YAGI Rp 450.000;
Dapat:
-ANTENA
-KABEL 10 M
-JACK
-PASANG
“PARABOLA DIGITAL 6 Feet BEBAS IURAN”
-PAKET PARABOLA 2 REMOTE Rp 1.700.000;
-PAKET PARABOLA 1 REMOTE Rp 2.200.000;
SEDIA: TV BERLANGGANAN
INDOVISION /bln (Rp 149.000;)
TOP TV /bln (Rp 85.000;)
HUBUNGI: “JAYA TEHNIK PARABOLA”
TELP:
JAKARTA BARAT: 021 5694 0330
JAKARTA SELATAN: 021 9229 5566
JAKARTA TIMUR: 021 8383 9065
HARI LIBUR BUKA, MELAYANI SEJABOTABEK.
email:abiyahya11@yahoo.co.id
website:abiyahya11.blogspot.com